Bjønn, en New Foundlandshund

.........

.........